Politiek & Bestuur

Met veel belangstelling volg ik de geo­politieke ontwikkelingen. Dichter bij huis ben ik zelf actief in het bestuur. Om ook maat­schappe­lijk wat te kunnen betekenen. En omdat politiek fasci­neert en intri­geert.

Niet alleen de inhoud, maar vooral het proces dat leidt tot besluit­vorming. De samen­werking, het verbinden, de kracht van het debat en de media spelen alle­maal een rol bij het tot uit­voering brengen van programma’s.

Politiek

Sinds 2010 ben ik fractie­­voorzitter van de grootste lokale partij van de gemeente Castricum, CKenG. Het grote voor­deel van een lokale partij is dat je heel goed de belangen kunt behartigen van inwoners, onder­nemers en verenigingen, zonder gebonden te zijn aan een lande­lijke koers. Met voldoende zetels en goede fractie­leden kan er veel worden bereikt. Bij CKenG hebben wij inmiddels een indruk­wekkend track-record op­gebouwd van resultaten die dank­zij onze inspanningen tot stand zijn gekomen.

“Kaders stellen, inspireren en controleren”

Bestuur

Naast mijn rol in de raad heb ik nog een aantal verantwoorde­lijk­heden. Zo ben ik voor­zitter van de Audit­commissie en heb ik een aantal jaren geleden een belang­rijke bijdrage geleverd aan de voor­bereiding op de ambte­lijke fusie van vier gemeenten. Verder speel ik een rol in het bestuur van het grootste water­schap in Neder­land, het Hoog­heem­raadschap Holland Noorder­kwartier (HHNK), als vertegen­woordiger van het bedrijfs­leven.

Contact

8 + 7 =